Elisabeth Wolfhagen

Det er vigtigt for mig, at de massører jeg uddanner er kompetente, både i at udføre massage og i at have en viden omkring hvordan kroppen fungerer. Den massage du lærer på Nordjysk Massageskole har til formål at finde frem til hvor et eventuelt problem sidder, og arbejde med at fjerne dette, ved at løsne op for spændte muskler/myoser. Du lærer at mærke, når en muskel ikke mærker rigtigt, og samtidig lærer du at se uregelmæssigheder i kroppen, som tilsammen giver den bedste mulighed for at finde frem til problemet. Spændingerne/myoserne fjernes med tryk. For at en skavank ikke skal komme igen, er det nødvendigt at se på, hvorfor problemet er opstået. Det kan være en fysisk årsag, som for eksempel forkert brug af kroppen, eller det kan være en psykisk årsag, som er emner, der vil blive berørt, ud fra den viden der er tilgængelig, samt mine 25 års studie af mennesket.Der ud over får du kendskab til brugen af energi overførsel fra universet til klienten og dig, så klientens ubalancer rettes op og du ikke selv bliver drænet for energi.


Uddannelsen er bygget op af to moduler, et praktisk og et teoretisk modul, med 67 lektioner praktisk undervisning og 64 lektioner teoretisk undervisning. Undervisningen forløber over 16 dage med 8 lektioner per gang, samt to dage med eksaminer. Hver lektion er på 45 minutter.Der ud over skal du have minimum en elevmassage sidst i forløbet, hvor du skal udføre en helkrops massage på en klient. Undervisningen foregår om mandagen fra kl. 15.00 til kl.21.30. På hvert hold optages minimum 4 elever og maksimum 6 elever, med holdopstart midt september og/eller midt januar.


Det praktiske modul indeholder:


1) Grundtag til kropsmassage.

2) Massage af ryg (øvre, mellem og lænd/baller).

3) Massage af nakken.

4) Massage af ben (for og bag).

5) Massage af arme (for og bag).

6) Massage af bryst.

7) Massage af mave.

8) Massage af ansigt, hænder og fødder (ikke eksamenspensum).

9) Strækøvelser.


Der gennemgås følgende skader/skavanker med løsningsforslag:  tennis/golfalbue, spændingshovedpine, musearm, hold i nakken/lænd, iskiasproblemer, overrevet akillesene, diskusprolaps mm.


Det teoretiske modul indeholder:


Anatomi/fysiologi, som er:


1) Bevægeapparatet (49 forskellige muskler, led og knoglesystemet)

2) Kredsløbet (organerne, blodet, lymfesystemet og infektionsforsvaret)

3) Åndedrættet.

4) Ernæring, fordøjelse og stofskifte.

5) Nyrer og urinveje.

6) Huden.


Der ud over gennemgås:

Hygiejne.

Klinikdrift


Idrætsskader:

1)Knoglebrud, træthedsbrud og bløddelsskader (fibersprængninger, forstrækninger, knusning af musklen, sene og ledskader).

2) Akut skadesbehandling, kuldebehandling, varmebehandling og inflammation.


Sammenhænge mellem skavanker/sygdomme og psyken, samt den ikke tilfældige placering af disse skavanker/sygdomme.

Energi overførsel fra universet til klienten.Uddannelsen


Beskrivelse af uddannelsesforløbet