Elisabeth Wolfhagen

Uddannelsen afsluttes med fire eksaminer, som er følgende:

1. 1 1/2 times skriftlig eksamen

2. 20 minutters mundtlig eksamen

3. 30 minutters praktisk eksamen

4. Mundtlig/praktisk eksamen


Til alle eksaminerne er Læge Malin Carmland fra Aalborg Sygehus Nord, censor.


Eksaminerne


Beskrivelse af uddannelsesforløbet