Finn redke

Overlæge ved Ålborg sygehus syd

Da Elisabeth i sin tid spurgte mig om jeg ville være censor på Nordjysk Massageskole havde jeg lidt betænkligheder. Men efter at have set kursusmaterialet og kursusplanen igennem, så jeg at skolen ud over at give en uddannelse i massage, gav en god biologisk-fysiologisk-anatomisk basis, således at jeg lægefagligt kunne sige god for uddannelsen.

Desuden var mit krav, for at gå ind i samarbejdet, at jeg underviste i etik- og tavshedspligt, hvilket eleverne har været glade for.