Hold 11

Hold 2017

Deltagere:

Bagest fra venstre:


Emil Riis Wolfhagen, Louise Steen Sloth, Kim Johansen, Elisabeth Wolfhagen (Elisabeth Wolfhagen, Ejer af skolen)


Forrest fra venstre:


Inga Wadum, Pia Nørmølle Andreasen, Lene Baandrup